Foto Ivar Juris Haanes

Kulturlaget "Norge-Latvija"

Forståelse gjennom kultur

Velkommen til Kulturlaget Norge-Latvia!

Kulturlagets mål er å spre kunnskap om latvisk kultur i Norge og fremme vennskap mellom Norge og Latvia.

For å nå disse målene holder Kulturlaget  medlemsmøter og åpne arrangement samt bruker elektroniske media for informasjonsspredning.

Kulturlaget «Norge-Latvija» er en frivillig organisasjon som arbeider med å styrke kontakten mellom Norge og Latvia gjennom å:

  • spre kunnskap om latvisk kultur
  • fremme vennskap mellom Norge og Latvia
  • understøtte demokratiseringsprosessen i Latvia
  • fremme studentutveksling mellom de to land
  • formidle kontakt mellom mennesker i de to land
  • rådgi i praktiske spørsmål ved kontakt med Latvia
  • være et felles forum for alle Latvia-interesserte

 

Kulturlaget "Norge-Latvija"

Org. nr. 915 515 886

© Alle rettigheter reservert